Legislacja

Wniosek o odwołanie ministra Nowaka odrzucony

22 marca 2013

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka (druk nr 1169). Zarzut postawiony ministrowi dotyczył faktu, iż nie umiał poradzić sobie z zapewnieniem przejrzystości przy budowie polskich dróg, co spowodowało, że Komisja Europejska wstrzymała fundusze na polskie drogi. Przypomnijmy KE wstrzymała refundację 3,5 mld zła na inwestycje realizowane przez GDDKiA w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Komisja Infrastruktury wniosek zaopiniowała negatywnie. Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku opowiedziało się 19 posłów komisji, 13 było za opinią pozytywną ws. odwołania Nowaka.