Legislacja

Wniosek o zmiany w przepisach dot. pojazdów usuwanych z dróg

1 lutego 2012

dd73bc061dbe23f4921ea88f60f8a9da2af2c6a6

(Fot.: PD@N 415-14)

Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich wystosował pismo do Sławomira Nowaka, ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przyniosła istotne zmiany w systemie postępowania z pojazdami usuwanymi z dróg. Prezes ZPP zaakcentował fakt, że trwająca ponad rok obserwacja funkcjonowania nowych rozwiązań, wskazuje na konieczność pilnej nowelizacji przepisów. Prezes wskazał, iż najistotniejszymi problemami wynikającymi z obecnego kształtu tej ustawy są:

·wewnętrzna sprzeczność przepisów dotyczących pojazdów, których ustawowy termin przechowywania upłynął do dnia 11 czerwca 2009 roku;

·trudności w dalszym funkcjonowaniu dotychczasowych umów z jednostkami usuwającymi pojazdy oraz jednostkami prowadzącymi parkingi strzeżone;

·nieuregulowane konsekwencje przejęcia pojazdów na własność powiatu i wątpliwa podstawa prawna likwidacja takich pojazdów.

Związek zadeklarował wsparcie przy pracach legislacyjnych.