Legislacja

WORD w Słupsku w sprawie wdrażania systemu teleinformatycznego

12 czerwca 2012

Dyrektor WORD w Słupsku, Zbigniew Wiczkowski do Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP przesłał stanowisko w sprawie stanu wdrożenia systemu teleinformatycznego w zakresie prowadzenia egzaminów na prawo jazdy, wraz z załącznikami. “Zdaję sobie sprawę że przyczyną mojego pisma załączonego do niniejszego stanowiska a skierowanego do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów WORD a także z powodu odmowy podpisania przeze mnie narzuconego projektu porozumienia pomiędzy WORD a PWPW w sprawie pilotażu systemu teleinformatycznego – nastąpiła w kraju debata nad zgodnością zaproponowanego w trybie niezwykle pilnym systemu teleinformatycznego zanim wydano stosowne rozporządzenie w sprawie egzaminowania i rozporządzeń towarzyszących. Tu konkluzja następująca: Wdrożenie systemu teleinformatycznego ze względu na ogromne problemy organizacyjno techniczno i kosztowe należałoby moim zdaniem odłożyć w czasie by bez zakłóceń wdrożyć w życie Ustawę o kierujących pojazdami wraz z aktami wykonawczymi w wyznaczonym przez Parlament terminie. Proces szkolenia i egzaminowania należałoby realizować według założeń projektów rozporządzeń datowanych 14 listopada 2011 roku.

d448eed04a0aaa51aa17c44e45f167125fe552c33a2eddb1d9f9bbe808c5961d2e311443aabad7bf00b89acc04fc46b41547119556beffc1a1e0ccc0564730310d577e9fecde252627e3d4684563199d62e4e8bb6d2308dba542912d2eda108d0709ff33

(Fot.: PD@N - 431-6-10)