Legislacja

WORD we Wrocławiu wybrał

12 listopada 2012

172d379607aac8e75663411621034d5758302438

(Fot.: PD@N 446-41)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu poinformował, iż w prowadzonym trybie zapytań ofertowych postępowaniu na zaprojektowanie, wdrożenie i bieżącą obsługę techniczną kompleksowego systemu obsługi procesu egzaminowania (KSOPE) kandydatów na kierowców w WORD we Wrocławiu dokonał wyboru firmy - wybrał Konsorcjum ITS/SYGNITY. Uzasadniając podjętą decyzję dyrektor WORD Wrocław podkreśla, iż wykonawca dokonał prezentacji działania systemu w miejscowym ośrodku egzaminowania. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia. Nadto ośrodek nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów związanych z istniejącą bazą sprzętową, albowiem system dostosowany jest do niej. Wykonawca przedstawił także harmonogram wdrożenia systemu zgodny z wymogami stawianymi przez zamawiającymi.