Legislacja

WORD-y otrzymały zweryfikowaną bazę pytań egzaminacyjnych

11 maja 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, iż do wojewódzkich ośrodków egzaminowania przekazana została nowa baza pytań do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od 11 maja 2015 r. Poniżej pełne brzmienie informacji:

Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy

Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór Ministra Infrastruktury i Rozwoju nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Do oceny obowiązującej bazy pytań, 10 grudnia 2014 r. została powołana Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W skład komisji weszło 6 egzaminatorów, 6 instruktorów nauki jazdy, 3 instruktorów techniki jazdy, 5 ekspertów w zakresie prawa, 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, 2 ekspertów z dziedziny psychologii, 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki, 3 ekspertów w zakresie języka polskiego, 1 tłumacz języka angielskiego, 1 tłumacz języka niemieckiego, 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego.

Komisja zakończyła prace nad weryfikacją pytań z dotychczas stosowanej bazy. Pytania po korekcie (w bazie pozostawiono 2663 pytania z 2857) zostały zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o kierujących pojazdami.

Nowa baza pytańzostała przekazana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od 11 maja 2015 r. Baza będzie poszerzana o kolejne pytania i na bieżąco aktualizowana. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać propozycje pytań do wykorzystania na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Propozycje te zostaną zweryfikowane przez Komisję.