Legislacja

Wpływ regulacji na koszty społeczne

Autor: Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS

28 października 2005

Proponowana regulacja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, a w związku z tym na zmniejszenie ilości wypadków drogowych w wyniku których są ranni lub zabici. Dlatego też należy uznać, że regulacja ta obniży koszty społeczne ponoszone przez podatników w związku z efektami wypadków komunikacyjnych (długotrwałe leczenie, wyłączenie z pracy, renty itp.).

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i budżet samorządu terytorialnego.

Proponowana regulacja nie spowoduje ujemnych skutków dla budżetu Państwa, jednakże spowoduje konieczność zakupu kamer do pojazdów egzaminacyjnych i powstanie kosztów związanych z przebudową placów manewrowych w stosunku do jednostek samorządowych jakimi są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Szacowany koszt 1 urządzenia do samochodu 3000 zł. na 1 WORD przypada średnio 10 pojazdów. Koszty jakie poniosą WORD jako jednostki samofinansujące się zostaną zbilansowane poprzez urealnienie cen za przeprowadzane przez nie egzaminy państwowe na prawo jazdy.

Źródło Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS