Legislacja

Ws. poprawy brd pieszych, rowerzystów i motocyklistów

26 marca 2012

Poseł Tomasz Kulesza skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 3336 w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów na drogach.

 

Interpelacja (nr 3336)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów na drogach

Szanowny Panie Ministrze! Na polskich drogach corocznie ginie ok. 3,5 tys. ludzi, czyli tyle osób, ile zamieszkuje w przeciętnym niewielkim miasteczku, a dziesięć razy tyle ulega wypadkom drogowym. Koszty związane z tymi tragediami są ogromne. Tragedie ludzkie, utrata bliskiej osoby w wypadku drogowym, kalectwo spowodowane wypadkami drogowymi są niewymierne i nie podlegają ocenie. Natomiast koszty związane z leczeniem ewentualnych ofiar wypadków, koszty rent dla pozostałych członków rodziny, straty firm sięgają rocznie 40 mld zł. Niestety liczba wypadków drogowych z roku na rok wzrasta, a w 2011 r. sięgnęła aż 3,8 tys. osób. Bardzo dużą grupę ofiar wypadków stanowią piesi, rowerzyści i motocykliści, a jedną z głównych przyczyn tego jest fakt, że są oni niewidoczni na drogach. Wypowiedzi ekspertów dotyczące ostrożnej i powolnej jazdy po drodze są jak najbardziej słuszne i nie podlegają dyskusji. Ostrożność kierowców poruszających się po drogach jest podstawą, ale w warunkach terenu niezabudowanego i na dodatek słabo oświetlonego ostrożność jest niewystarczająca. Piesi i pozostali uczestnicy ruchu drogowego są po prostu niewidoczni, zwłaszcza ubrani w odzież koloru ciemnego.

Problem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów na drogach jest coraz większy. Należałoby zatem zintensyfikować działania mające na celu sprawne doprowadzenie do zmniejszenia tego niebezpiecznego problemu poprzez na przykład podjęcie działań w kierunku zmiany prawa drogowego w Polsce. Zwracam się zatem do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1.Czy nie należałoby wprowadzić do Kodeksu drogowego zapisu, że piesi są uczestnikami ruchu drogowego? W praktyce oznaczałoby to, że pieszy miałby obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia (elementu odblaskowego), tak jak w przypadku samochodów, w trakcie poruszania się po terenie niezabudowanym, jak również terenie zabudowanym, gdzie nie ma chodników lub oświetlenia.

2.Czy nie należałoby wprowadzić do Kodeksu drogowego obowiązku posiadania oświetlenia przez rowerzystów poruszających się po drogach publicznych? Zwłaszcza dotyczy to grupy rowerzystów uprawiających sport na tzw. rowerach górskich, którzy nie mają nawet światełek odblaskowych.

3.Czy nie należałoby podjąć działań mających na celu wprowadzenia obowiązku dla producentów określonych wyrobów sportowych (typowych) wszywania elementów fluoroscencyjnych (nici, sznurówki, paski odblaskowe) do odzieży, obuwia, sprzętu sportowego?

Z poważaniem Poseł Tomasz Kulesza

Warszawa, dnia 5 marca 2012 r.