Legislacja

„Wszczęte sprawy” to także rozpoczęty kurs. Czyli wg starych zasad

18 stycznia 2013

Czy kursanci, którzy już zaczęli jeździć, ale jeszcze nie zgłosili się na egzamin teoretyczny stracą wyjeżdżone godziny? – taką wątpliwość zgłaszali instruktorzy szkół jazdy obawiając się, iż ci kandydaci na kierowców mogą mieć kłopoty i stracą. Dlatego że ich godzin nie będzie można wpisać do elektronicznej bazy, która zacznie obowiązywać od soboty. Czy to oznacza, że kursanci z np. kilkunastogodzinnym stażem zaczną szkolenie od zera?

Jak przypomina “Gazeta pl Zielona Góra” wg nowych zasad kursanci rozpoczną swoje szkolenie od wyrobienia w starostwie unikatowego (numer przyznany raz na całe życie) tzw. profilu kierowcy. To w nim szkoły nauki jazdy będą zapisywać liczbę wyjeżdżonych godzin, opisywać odbyte szkolenia. - Nie możemy wpisać ich do elektronicznej bazy odbytych szkoleń. Wpisując datę wsteczną złamalibyśmy prawo. Grozi nam za to nawet likwidacja ośrodka. A bez elektronicznego profilu WORD-y odmówią naszym klientom zapisu na egzamin - mówił Eugeniusz Kubiś, prezes lubuskiego oddziału Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK. Szef największego w Zielonej Górze ośrodka szkolenia, uważa, że problem dotknie kilku tysięcy kursantów w całym kraju. Chodzi o niedoprecyzowane przepisy przejściowe, które opracowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Bo ustawa, w której zagwarantowano, że osoby, które rozpoczęły kurs na starych zasadach obiegu dokumentów, mają prawo go dokończyć w takiej formie, stoi w sprzeczności z rozporządzeniem o samym sposobie egzaminowania. To od 19 stycznia nakłada na WORD-y obowiązek egzaminowania tylko kursantów z wyrobionym profilem. Na starych zasadach pozwolono ośrodkom jedynie dokończyć "wszczęte sprawy". W praktyce oznacza to tyle, że trzeba było zapisać się na pierwszy egzamin przed reformą.

Ministerstwo uspokaja. Podaje swoją interpretację przepisów: "wszczęte sprawy" to także rozpoczęty kurs w osk. - Osoby, które są w trakcie szkolenia, albo ukończyły już kursy, przed 19 stycznia, mają prawo złożyć dokumenty w WORD-ach w formie papierowej. Od tych osób nie wymaga się uzyskania profilu kandydata na kierowcę - zapewnia Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Transportu. Resort obiecuje, że wytyczne, jak mają postępować ośrodki egzaminowania i starostwa, prześle do marszałków, by ci ostatecznie rozwiali wątpliwości urzędników. Łydka: - Interesy kursantów da się obronić interpretacją ministerstwa. Choć takie dokumenty nie stanowią źródła prawa, mają duży stopień oddziaływania na decyzje urzędników. Może się jednak zdarzyć, że niektórzy dyrektorzy WORD-ów literalnie podejdą do nowych przepisów i odmówią przyjęcia zgłoszenia w wersji papierowej. Kursantowi pozostanie wtedy skarga na decyzję do WSA albo marszałka, któremu podlegają ośrodki. Dlatego najlepsza byłaby szybka nowelizacja rozporządzenia - dodaje Łydka – czytamy w “Gazecie pl Zielona Góra”.

Ostatecznym wyjaśnieniem sprawy jest list skierowany - zgodnie z zapowiedzią - do marszałków województw, a opatrzony datą 17 stycznia 2013 r., który w pełnym brzmieniu publikujemy w niniejszym numerze naszego tygodnika (“Jarmuziewicz w sprawie procedur na okres przejściowy”).