Legislacja

Wszystko w sprawie autostrad

11 lipca 2007

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z 27 czerwca 2007 r. w sprawie działania Rady do Spraw Autostrad. Akt wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 26 lipca 2007 r.

Źródło Dziennik Ustaw z 11 lipca 2007 r., Nr 124, poz. 865