Legislacja

Wydanie świadectwa homologacji

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

6 lipca 2005

Wżycie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (patrz: Serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 102, nota z dn. 22.6.2005 r.).

Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Za wydanie świadectwa homologacji nowego typu pojazdu samochodowego, z wyjątkiem motocykla, trzeba od dziś zapłacić 1600 zł.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy