Legislacja

Wyjaśnienie dotyczące zakazu ruchu pojazdów ciężarowych - przewóz paliw

15 kwietnia 2010

GITD: W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że zakaz ruchu pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. nie dotyczy dowozu paliw przewożonych cysternami do stacji paliwowych. Przepis paragrafu 3 ust. 1 lit. j) przywołanego rozporządzenia stanowi, iż pojazdy używane w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym zostały wyłączone z wprowadzonego zakazu, obowiązującego od dnia 16 kwietnia 2010 r. od godziny 18:00 do 19 kwietnia 2010 r. do godziny 6:00.