Legislacja

Wyjaśnienie ws. pojazdów uprzywilejowanych

18 grudnia 2012

W tekście “Zakres zmian w noweli ustawy o kierujących”, który został opublikowany w minionym tygodniu jeden z naszych Czytelników zauważył nieścisłość dotycząca pojazdów uprzywilejowanych. Poniżej wyjaśnienie:

W związku z informacją na temat terminów wejścia w życie zmian proponowanych projektem ustawy z dnia 5 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami wkradła się nieścisłość polegająca na dodaniu w tytule “wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne” słów “uprzywilejowanymi”. Przesunięcie terminu wejścia w życie art. 110 dotyczy wyłącznie przewozów wartości pieniężnych albo innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (art. 1 pkt 8 projektowanej ustawy do art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami). Termin wejścia w życie tego art. proponowany jest na 19 stycznia 2014 r.

Ponadto w art. 1 pkt 5 projektowanej ustawy wprowadza się propozycję dodania do ustawy o kierujących pojazdami art. 139b, która zmieniałaby wejście w życie na dzień 04 stycznia 2016 r. art. 109 ust. 5 w zakresie stosowania przepisów art. 109 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4.  Zmiana ta dotyczy wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych służb państwowych wymienionych w art. 109 ust. 5 (żołnierze Sił Zbrojnych RP, funkcjonariusze oraz pracownicy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska).

Natomiast nigdzie w projekcie ustawy z 05 grudnia 2012 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami nie pojawia się propozycja zmiany daty wejścia w życie art. 106 do 109 (z wyłączeniem art. 109 ust. 5), które dotyczą pozostałych kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Stąd należy wnioskować, że w stosunku do nich ustawa wejdzie w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. Dotyczyłoby to kierowców karetek pogotowia ratunkowego, szpitali, innych służb ratowniczych, gazowniczych, energetycznych, komunikacyjnych oraz działających na podstawie zezwoleń z MSWiA).

Należy zaznaczyć, że do chwili obecnej MTBiGM nie wydało rozporządzenia wykonawczego w zakresie ustalenia programu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wzoru zaświadczenia oraz opłat za zaświadczenie. Stąd na obecną chwilę ODTJ-ty nie mogą realizować takich szkoleń, a starostowie nie mają stosownych zaświadczeń w tym zakresie.

Pozdrawiam

inż. Janusz Jokiel

Kier. Działu Szkoleń MORD Kraków