Legislacja

Wykroczenia surowiej karane

19 czerwca 2006

W Szwecji zapowiedziano podwyżki kar finansowych za wykroczenia w ruchu drogowym. Od 1 października br. za przekroczenie dozwolonej prędkości trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości równowartości 220 - 440 euro (obecnie jest to 85 - 220 euro). Za niezatrzymanie się na czerwonym świetle kara wzrośnie z równowartości 130 euro do 330 euro. Za wyprzedzanie przy niedostatecznej widoczności mandat wyniesie 330 euro (obecnie 90). Za nieczytelne tablice rejestracyjne lub ich brak grozi kara w wysokości 220 euro (obecnie jest to 45 euro). Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa kosztować będzie 165 euro (teraz 65 euro). Zaś kara dla kierowców zawodowych za jazdę bez przepisowych godzin odpoczynku wzrośnie z dzisiejszych 130 euro do 330.