Legislacja

Wymienią informacje o pojazdach

20 września 2011

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 242 z dnia 20 września 2011 opublikowano decyzję Rady z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uruchomienia w Rumunii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów.