Legislacja

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Autor: Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS

28 października 2005

Najpoważniejsze uwagi przekazane przez organizacje uczestniczące w procesie uzgodnień społecznych dotyczyły obowiązkowego uczestnictwa w egzaminie instruktora prowadzącego. Uwagi te zostały w całości uwzględnione. Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące rezygnacji z przeniesienia manewrów do ruchu drogowego, wprowadzenia rejestracji audio wideo egzaminu państwowego. Zmiany te są podstawowymi zagadnieniami kierunku zmian systemu egzaminowania a ich zasadność została opisana w uzasadnieniu do rozporządzenia. Przyjęto też szereg uwag o charakterze redakcyjnym.

Rozporządzenie w ramach uzgodnień społecznych zostało przekazane do:

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
Unia Metropolii Polskich;
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej;
Stowarzyszenie Profesjonalne Centrum Nauki Jazdy Polska;
Polski Związek Motorowy - Zarząd Główny;
Liga Obrony Kraju;
Polski Związek Automobilowy;
Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych;
Instytut Transportu Samochodowego;
Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego;
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców;
Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców;
Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji
Ponadto projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Źródło Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS