Legislacja

Wyższe kary dla pracodawców

30 czerwca 2007

W życie wchodzi ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Akt rozszerza uprawnienia inspektorów pracy. Pracodawcy będą karani sprawniej i surowiej. Wysokość maksymalnej grzywny podniesiono do 30 tys. zł, a niewykonanie wyroku nakazującego wypłatę wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy będzie zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Słowa kluczowe pracodawca