Legislacja

Z kierownicą po prawej stronie

21 marca 2014

b56139c443f601dc00aa6b9b269d2f57a619f8a1

(Fot.: PD@N 487-8)

Długo trwała batalia Grzegorza Dorobka o zarejestrowanie samochodu z kierownicą po prawej stronie. Wreszcie wygrał. Wygrał w Luksemburgu co oznacza rewolucję na polskich drogach. - Tak się składa, że upływa dokładnie szósta rocznica mojej walki – komentuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na łamach “Gazety pl Kielce” Grzegorz Dorobek. Zdaniem sędziów obowiązek przeniesienia kierownicy na lewą stronę wykracza poza to, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa drogowego. Polskie przepisy będą musiały być zmienione, a rejestracja dopuszczona. Komisja Europejska zaskarżyła polskie przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE, uznając, że - odnośnie nowych samochodów - są one sprzeczne z unijnym dyrektywami: dyrektywą z 2007 roku ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz części i układów przeznaczonych do tych pojazdów (2007/46) oraz z dyrektywą z 1970 roku dotyczącą zbliżenia przepisów w państwach UE odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych (70/311).KE wskazała też na niezgodność polskich i litewskich przepisów odnoszących się do używanych samochodów z unijnym prawem z dziedziny swobody przepływu towarów. Trybunał przyznał rację Komisji Europejskiej. Trybunał orzekł, że Polska narusza zasadę swobodnego przepływu towaru obowiązującą na jednolitym rynku. Sędziów nie przekonały tłumaczenia rządu w Warszawie, który powoływał się na względy bezpieczeństwa. Argumentował, że kierowca po prawej stronie ogranicza pole widzenia kierowcy przy wyprzedzaniu. Sędziowie orzekli, że zakaz rejestracji jest nieproporcjonalny do celu, który Warszawa chciała osiągnąć. Zasugerowali, że wystarczyły inne rozwiązania, nienaruszające unijnego prawa. Chodzi na przykład o montaż dodatkowych lusterek, obowiązkową regulację świateł i dostosowanie ich do ruchu. Polska winna jak najszybciej zastosować się do wyroku Trybunału. W przeciwnym razie mogą im grozić kolejne pozwy i sankcje finansowe.

Słowa kluczowe pojazdy ruch lewostronny