Legislacja

Za przełożony egzamin, opłaty nie stracą

2 marca 2013

Wśród wielu luk w nowych przepisach wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami znalazła się i ta, która powodowała iż opłata za kandydat na kierowcę tracił dokonaną opłatę za część praktyczną egzaminu w sytuacji, gdy oblał jego część teoretyczną. Jak się dowiedzieliśmy resort transportu przygotował projekt stosownej noweli rozporządzeniu o nowych stawkach za egzamin na prawo jazdy.

0c2757cacf9143e3b00233ca7e364194d78e0c4f

(Fot.: PD@N 457-36)