Legislacja

Zadośćuczynienie dla rodziny

15 maja 2007

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zwiększenie ochrony ofiar wypadków komunikacyjnych oraz wprowadzenie przepisów dotyczących urządzeń przesyłowych przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Nowe prawo umożliwi przyznanie najbliższym członkom rodziny zmarłego, obok odszkodowania, także zadośćuczynienia pieniężnego. Zadośćuczynienie nie będzie obwarowane dodatkowymi ograniczeniami i przyznawane ma być w większości zaistniałych wypadków.