Legislacja

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

16 kwietnia 2016

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podjęła decyzję wprowadzenie od połowy 2016 r. zakazu wyprzedzania dla ciężarówek jadących w Podlaskiem drogą krajową nr 19. Ograniczenie to ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ograniczenia w wyprzedzaniu drogowcy motywują tym, że droga krajowa nr 19, która prowadzi od przejścia w Kuźnicy przez Białystok dalej w kierunku Lublina, na całym podlaskim odcinku jest drogą jednojezdniową i podczas manewru wyprzedzania, ciężarówka musi zjechać na przeciwległy pas ruchu. - W przypadku pojazdów ciężarowych manewr trwa stosunkowo długo, a jadący z przeciwka nie mają jak uniknąć zdarzenia drogowego - wzrasta ryzyko zderzeń czołowych lub "ucieczki do rowu". Zwłaszcza, że stale rośnie natężenie ruchu. Obecnie trwa projektowanie nowej organizacji ruchu, nowe oznakowanie drogowe pojawi się w czerwcu br.