Legislacja

Zanim wtórnik, zaświadczenie

14 grudnia 2006

Możliwości wydawania zastępczych zaświadczeń na czas oczekiwania na wtórnik prawa jazdy domaga się rzecznik praw obywatelskich. Było to planowane już w 2000 r. w projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym, ale sprawa nie została dotychczas rozwiązana. Tymczasem w razie kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia prawa jazdy trzeba czekać od miesiąca do trzech na wydanie wtórnika, choć formalny termin oczekiwania wynosi 18 dni. Dla kierowców zawodowych oraz osób, dla których samochód jest narzędziem pracy, np. kierowców zawodowych, przedstawicieli handlowych, oznacza to utratę zarobków, a nawet rozwiązanie stosunku pracy. Wydawanie nowych dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi powinno zapewniać nieprzerwane korzystanie z tych uprawnień -podkreśla rzecznik. Obecne przepisy prawa o ruchu drogowym mówią tylko o prawie jazdy. Nie przewidują możliwości legitymowania się równoprawnym dokumentem. Rzecznik już kilkakrotnie sygnalizował potrzebę wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym. Obecnie zwraca się do ministra transportu o pilne rozważenie tej sprawy.

Słowa kluczowe prawo jazdy wtórnik