Legislacja

Zaostrzone warunki przewozu zwierząt i produktów zwierzęcych

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

17 lutego 2006

Zaczynają obowiązywać zmiany w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowelizacja wynika z zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. W treści wprowadzanych zmian uwzględniono wymagania, jakie powinny spełniać środki transportu podczas przewozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów zwierzęcych oraz przewozu zwierząt.

Słowa kluczowe przewóz zwierząt