Legislacja

Zapobieganie emisji zanieczyszczeń

Autor: Dz. U. UE nr L 313 z 29 listopada 2005 r., s. 1.

17 grudnia 2005

Dyrektywa KE nr 2005/78/WE z 14 listopada 2005 r. zawiera obszerny zbiór przepisów wykonawczych do dyrektywy PE i RU nr 2005/55/WE ukierunkowanych na zapobieganie emisji zanieczyszczeń przez różne kategorie pojazdów (także ciężarowych o dużej ładowności) z silnikami wysokoprężnymi oraz napędzanymi gazem ziemnym lub płynnym. Przepisy dostosowawcze winny być wydane przed 8 listopada 2006 r. z zastosowaniem od 9 listopada 2006 r. Nabrała mocy 20. dnia po ogłoszeniu.

Źródło Dz. U. UE nr L 313 z 29 listopada 2005 r., s. 1.