Legislacja

Zasada wiekowa przy egzaminie na kat. C i C+E

23 kwietnia 2013

Interpelacja nr 16328 w sprawie zmiany zasad zdawania egzaminów teoretycznych i praktycznych dla kategorii C i C+E w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami (tekst poniżej) zgłoszona została przez Renatę Butryn, zaadresowana do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Posłanka pisze o wysokich kosztach zdawania kolejnego egzaminu, tego po ukończeniu 21. roku życia i pyta czy możliwe jest dopuszczenie do egzaminu praktycznego osób poniżej tego wieku. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarzmuziewicz, sekretarz stanu, opublikujemy ją w kolejnym numerze tygodnika.

 

 

Interpelacja (nr 16428)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zmiany zasad zdawania egzaminów teoretycznych i praktycznych dla kategorii C i C+E w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura napływają liczne apele o pomoc związane ze zmianą ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151), która to reguluje możliwość zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy zgodnie z zasadą wiekową. Mam tutaj na myśli szczególnie kategorie C i C+E. Kategoria C umożliwia kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, i zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz z przyczepy lekkiej, natomiast kategoria C+E umożliwia kierowanie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonych z samochodu ciężarowego określonego w poz. 5 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczep. Jak więc widać, są to kategorie, które umożliwiają jazdę samochodami o dużej ładowności.

Niestety, wejście w życie wyżej wspomnianych przepisów zbiegło się dla niektórych kursantów z egzaminem praktycznym, do którego z powodu zmiany przepisów, a tym samym podniesienia granicy wiekowej, nie mogą zostać dopuszczeni. Zgodzę się z faktem, iż kierowanie tego typu pojazdami wymaga dużej odpowiedzialności i doskonałej umiejętności jazdy, nie mniej jednak skazanie tych młodych ludzi na konieczność kolejnego zdawania egzaminu po ukończeniu 21. roku życia generuje dla nich znaczne koszty.

Szanowny Panie Ministrze, myślę że należy wziąć pod uwagę to, że wspomniani młodzi ludzie odbyli już kurs jazdy samochodem o dużej ładowności i na tej podstawie zostali dopuszczeni do egzaminu teoretycznego, który również zdali. Konieczność powtarzania kursu to dla nich ogromny wydatek rzędu 2 tys. zł, dla niektórych wydatek zbyt duży. Jedyną opcją, którą zaproponował im wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, było ukończenie kwalifikacji wstępnej, której koszt to ok. 3–3,5 tys. zł. Zaistniała sytuacja jest dla sporej grupy społecznej ogromnym problemem, dlatego w związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy możliwe jest dopuszczenie do egzaminu praktycznego w kat. C i C+E osób poniżej 21. roku życia, jeśli zaliczyły pozytywnie egzamin teoretyczny?

2.Czy możliwe jest dopuszczenie osób, o których mowa w pytaniu pierwszym, do egzaminu praktycznego pod warunkiem wydania prawa jazdy kat. C i C+E po ukończeniu 21. roku życia?

Z poważaniem

Poseł Renata Butryn

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.