Legislacja

Zasady pobierania danych z tachografu cyfrowego

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

3 maja 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, w którym określił: wymagania dotyczące pobierania danych z tachografu cyfrowego oraz ich przechowywania przez podmiot prowadzący warsztat; tryb przekazywania tych danych ich właścicielom; sposób poświadczania przekazania danych lub braku możliwości ich pobrania z tachografu.

Tekst ujednolicony dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1156 (Aktualizacja 28 w przygotowaniu).