Legislacja

Zaskarżanie stawianych znaków drogowych

19 stycznia 2012

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oceni, czy zarządca miejskich dróg mógł wyrazić zgodę na umieszczenie przez spółdzielnię mieszkaniową znaków zakazu zatrzymywania. Czynności związane z organizacją ruchu na drodze publicznej mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I OSK 201-202/11). Nie można natomiast skarżyć ustawienia znaków drogowych, gdyż jest to czynność wtórna w stosunku do organizacji ruchu.