Legislacja

Zastrzeżenia do stanu zdrowia kierowcy

4 stycznia 2016

Nasz Czytelnik zapytał, co zrobić, aby chora na padaczkę sąsiadka - niestety kierowca – została ponownie przebadana. I tu odpowiedź znajdujemy w wyroku Sądu Administracyjnego w Gdańsku: sygnatura akt III SA/Gd 249/15 (z dnia 19 sierpnia 2015 r.). W sentencji czytamy, iż uzyskanie wiarygodnej informacji o zastrzeżeniach do stanu zdrowia kierowcy jest podstawą skierowania go na badania lekarskie. Sąsiedzki donos taką wiarygodną informacją jednak nie jest. Nadto organ nie jest zobligowany do podjęcia decyzji o skierowaniu na badania lekarskie. Wiarygodną informacją może być podmiot leczniczy. Sytuacja była podobna, na sprawdzające badania lekarskie kierowcę (senior niewidomy na jedno oko) skierował starosta. Podstawą skierowania był właśnie donos sąsiedzki. Kierowca odwołał się najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a gdy to utrzymało decyzję w mocy - do WSA w Gdańsku. Sąd po zbadaniu obydwie decyzje uchylił. – Organy nie dysponowały wiarygodną informacją o zastrzeżeniach o do stanu zdrowia kierowcy – uzasadniała Felicja Kajut, sędzia WSA w Gdańsku. – Za taką nie można było uznać skierowanego do organu policji pisma sąsiada kierowcy informującego, że stwarza on, jego zdaniem, zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jako że widzi tylko na jedno oko – wskazywała. Zwłaszcza że kierowca oko stracił w czasie II wojny światowej, co nie było przeszkodą w wydaniu mu prawa jazdy.