Legislacja

Zawieszenie wykonywania transportu - zwrot opłat

7 października 2010

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego może zostać dokonany w następujący sposób:

1) przelewem na rachunek bankowy albo

2) przekazem pocztowym na wskazany adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, albo

3) w siedzibie organu, który udzielił licencji, za pokwitowaniem.

W dalszej części aktu ustawodawca określił warunki zwrotu oraz procedurę z tym związaną. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 7.10.2010 r.

Słowa kluczowe licencja transport drogowy
Źródło Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego