Legislacja

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarzem stanu w resorcie transporcie

19 czerwca 2013

Z dniem 19 czerwca 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, powołał Zbigniewa Rynasiewicza (fot.) na stanowisko sekretarza stanu w resorcie transportu. Poseł Rynasiewicz potwierdził informacje, że otrzymał nominację na funkcję wiceministra transportu. Zastąpił odwołanego w poniedziałek Tadeusza Jarmuziewicza.

ca735e8776fafae42b34727909b294b1bc1e5afc

Zbigniew Rynasiewicz urodził się 4 października 1963 roku w Grodzisku Dolnym, mieszka tam do dziś.

Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002-2005 pełnił funkcję starosty leżajskiego. W latach 1990-1997 był wójtem gminy Grodzisko Dolne (woj. podkarpackie). Był najmłodszym wójtem w województwie, miał wtedy 26 lat.

Jest posłem na Sejm RP (III, V i VI kadencje) czwartą kadencję. Wybrany z okręgu obejmującego Rzeszów. Przynależność do komisji i podkomisji (24.7.2012-19.6.2013):

- podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

- podkomisja stała ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej;

- podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa;

- podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty;

- podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury;

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów.

(Fot.: PD@N 467-32sejmrp)