Legislacja

Zbigniew Rynasiewicz w sprawie zdawania egzaminu na pojeździe osk

25 marca 2014

d4d72e218613434d71704f10c4991f0aeb3544ed

(Fot.: 488-33 jola michasiewicz)

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy tekst interpelacji Macieja Orzechowskiego i Marcina Święcickiego (interpelacja nr 24204) w sprawie zdawania egzaminu na prawo jazdy samochodem należącym do ośrodka szkolenia. Posłowie zwracali uwagę, iż jesteśmy jednym z niewielu krajów, w którym egzamin na prawo jazdy może się odbyć jedynie samochodem ośrodka egzaminacyjnego. Oczywiście świadomi są wyłomu w tej zasadzie, który czyni WORD w Zielonej Górze. W związku z taką sytuacją zapytali czy w obecnym stanie prawnym WORD-y mogą przeprowadzić egzamin samochodem należącym do ośrodka szkolenia; pytali o niezbędne parametry takiego pojazdu i na końcu czy i jak resort zamierza znowelizować ustawę o kierujących pojazdami, by wprowadzić możliwość zdawania egzaminu na samochodzie należącym do szkół jazdy? Tu mała dygresja – nasza Czytelniczka skomentowała informację następująco: “Najprostszym rozwiązaniem jest wystawienie WORDom rachunku przez OSK za udostępnienie samochodu na egzamin. Nie wiem dlaczego takich praktyk się nie stosuje??? Przecież to użyczenie auta na czas egzaminu. Tylko, że WORDy zrzucają to na kaprys kursanta i udają, że wszystko jest w porządku. Podobny problem jest z samochodem dla osoby niepełnosprawnej. Taka osoba może przystąpić do egzaminu jeśli zapewni samochód dostosowany do swojego schorzenia. I zazwyczaj kursant ma taki samochód. Jednak płaci sam za ten samochód do OSK, a dodatkowo za egzamin w WORDzie. Też OSK powinno wystawić rachunek czy fakturę za użyczenie i wtedy kursant płaciłby tylko raz.”, a Czytelnik pyta: “czy OSK udostępnia ośrodkowi egzaminowania samochód czy kursantowi na egzamin?”.

W imieniu resortu odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz (fot. poniżej), sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Minister informował, iż obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami określają, że pojazdy wykorzystywane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie muszą stanowić własności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Takie rozwiązanie daje WORD możliwość wykorzystywania także pojazdów stanowiących własność ośrodków szkolenia kierowców, jednakże decyzja o dopuszczeniu ich do użytkowania leży każdorazowo po stronie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Odpowiedź na interpelację nr 24204 do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie zdawania egzaminu na prawo jazdy samochodem należącym do ośrodka szkolenia

73ebc3330af2399e7e5eadcca157667626e1957f

(Fot.: PD@N 481-2-37l-instruktor.pl)

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na przesłaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie z dnia 4 lutego br. (znak: SPS-023-24204/14) interpelację panów posłów Macieja Orzechowskiego i Marcina Święcickiego w sprawie zdawania egzaminu na prawo jazdy samochodem należącym do ośrodka szkolenia przedstawiam następującą informację.

Odpowiadając na pytania nr 1 i 2, dotyczące możliwości przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określają, że pojazdy wykorzystywane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie muszą stanowić własności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Takie rozwiązanie daje WORD możliwość wykorzystywania także pojazdów stanowiących własność ośrodków szkolenia kierowców, jednakże decyzja o dopuszczeniu ich do użytkowania leży każdorazowo po stronie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Należy wskazać, że pojazd stosowany na egzaminie państwowym na prawo jazdy bez względu na jego pochodzenie musi odpowiadać szczegółowym wymaganiom określonym dla pojazdu do prowadzenia szkolenia i przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, w tym w szczególności musi być wyposażony w urządzenie do rejestrowania przebiegu egzaminu.

Odpowiadając na pytanie nr 3, dotyczące prac zmierzających do umożliwienia zdawania egzaminu praktycznego na prawo jazdy pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, uprzejmie informuję, że obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad ustawą o zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, druk sejmowy nr 1957, podczas których strona społeczna zgłosiła poprawki do ustawy dające każdej osobie egzaminowanej prawo do podjęcia decyzji, na czyim pojeździe będzie zdawała egzamin. Przedmiotowe rozwiązanie zostało poparte przez ministra infrastruktury i

rozwoju.

Z poważaniem