Legislacja

Zdał egzamin, ale dokument dopiero… za 6 lat

23 kwietnia 2013

Sytuacją osób, które zdały egzamin na prawo jazdy kat. A jeszcze w 2012 r., ale mają problemy z uzyskaniem uprawnień w swoim zapytaniu (nr 3896) wystąpił poseł Piotr Polak. Jak wiemy odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, niestety jej treść nie jest znana.

Zapytanie (nr 3896)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie problemów z uzyskaniem prawa jazdy kat. A mimo zdanego jeszcze w 2012 r. egzaminu

Szanowny Panie Ministrze! Wejście w życie znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami przyniosło z sobą wiele problemów dla osób ubiegających się o prawo jazdy. W szczególnie dotkliwy sposób dotknęło to osoby zdające na prawo jazdy kategorii A.

W związku z tym chciałbym zapytać: Czy właściwe jest interpretowanie przepisu, iż osoba, która zdała egzamin na prawo jazdy kategorii A w grudniu ubiegłego roku, mając 18 lat, dokumentu uprawniającego do kierowania motocyklem nie może otrzymać, gdyż WORD stosowną dokumentację przesłał do starostwa w dniu 31 stycznia 2013 r.? Opóźnienie spowodowane było czekaniem przez WORD na zdanie przez tę osobę egzaminu na kategorię B w wyznaczonym terminie w dniu 25 stycznia. Z tego powodu komplet dokumentów został przesłany 31 stycznia. Zainteresowana osoba ma otrzymać prawo jazdy kategorii A dopiero za 6 lat, po ukończeniu 24. roku życia?

Z poważaniem

Poseł Piotr Polak

Poddębice, dnia 21 marca 2013 r.