Legislacja

Zespół roboczy czeka na odpowiedź ministra Nowaka

26 lipca 2013

O pierwszym spotkaniu tzw. grupy roboczej donosiliśmy już 20 marca br. Celem pracy zespołu było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie składanych wniosków. Następnie regularnie informowaliśmy o postepie prac, aby w czerwcu donieść o gotowym projekcie zmian w ustawie o kierujących pojazdami. Dzisiaj ostatnie dni lipca i projekt leży w czyjejś szufladzie? Zniecierpliwieni sytuacją przedstawiciele czterech wiodących zwrócili się do ministra Sławomira Nowaka z prośbą o - jak to piszą - wsparcie działań mających na celu możliwie jak najwcześniejsze rozpoczęcie procedury legislacyjnej i ichwalenie jeszcze w 2013 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i niektórych innych ustaw (poniżej pełen tekst wystąpienia). Zniecicierpliwione jest oczekujące zmian środowisko szkoleniowców. Czekamy na odpowiedź ministra Nowaka.

a30641a9c5080ce5d78003ab13e31609a798744f

3f9d543f66e73362e2ca166825b10fe0a2e3d223

c3319ada447d31eb280a9f206ce675b42d5e3f7f

(Fot.: PD@N 469-106-108)