Legislacja

„Zimówki” obowiązkowo

26 listopada 2008

INTERIA.pl przypomina, iż w tym roku Czesi wprowadzili obowiązek używania ogumienia zimowego na specjalnie oznakowanych - głównie górskich - drogach. Brak takich opon będzie karany wysokim mandatem. Prawo o ruchu drogowym w większości krajów europejskich stanowi, że "wyposażenie pojazdu silnikowego winno być dostosowane do warunków pogodowych." Do połowy kwietnia w wielu państwach m.in. Austrii, Szwecji, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Estonii na Litwie i Łotwie jest wprowadzany obowiązek zmiany opon na zimowe. Szwajcarzy nakładają na kierowców wysokie kary pieniężne za "utrudnianie ruchu na zimowych drogach z powodu stanu opon." W Niemczech kierowcy podróżujący po błotnistych lub zaśnieżonych nawierzchniach samochodem bez opon zimowych mogą spodziewać się mandatu oraz punktów karnych wpisywanych do centralnej kartoteki policyjnej!