Legislacja

Źle oznakowane skrzyżowanie i odstąpienie od kary

7 marca 2012

fa5c1115b9aca350947eee47c60fc198e2e67291B21 – zakaz skrętu w lewo (Fot.: PD@N 420-31)

Sąd Okręgowy w Słupsku uniewinnił kierowcę, który skręcił w lewo na źle oznakowanym skrzyżowaniu. Sąd przyznał więc, że nie można karać osób, które popełnią wykroczenie, gdy oznakowanie jest niepełne. Kierowca postanowił skręcić na skrzyżowaniu w lewo, mimo stojącego bezpośrednio przed krzyżówką znaku B-21. Jednak kierowca go nie widział - znak był zasłonięty przez zaparkowany na poboczu samochód. Niezgodny z przepisami manewr wyłapała policja. Kierowca nie został co prawda zatrzymany do kontoli, ale mundurowi spisali numery rejestracyjne auta. Kierowca odmówił zapłaty mandatu, utrzymywał, że oznakowanie skrzyżowania było nieprawidłowe, powołał się na rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

 

Fragment rozporządzenia, załącznik nr 1. Część 3. 2. 22. Zakaz skręcania w lewo 

Znak B-21 “zakaz skręcania w lewo” zabraniający skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu stosuje się przed skrzyżowaniami na tych drogach, na których przy dużym natężeniu ruchu na wprost w obu kierunkach pojazdy skręcające w lewo utrudniają ruch i zmniejszają przepustowość skrzyżowania. Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje. Znak ten stosuje się także jako znak dopełniający w sytuacjach opisanych w punktach 3. 2. 1. i 3. 2. 2. Znak B-21 powinien być umieszczony w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie

508a17fc1c5cef4aa1c9cc8e9c04069ff3160775

(Fot.: PD@N 420-37)

Zaleca się powtórzyć znak ten bezpośrednio przed skrzyżowaniem na jezdni dwukierunkowej po prawej stronie (rys. 3. 2. 22. 3). Powtórzenie znaku B-21 na drodze dwukierunkowej. Znak B-21 zaleca się uzupełniać odpowiednimi odmianami znaku F-7 (pkt 7. 2. 7), wskazującymi możliwość wykonania skrętu przy wykorzystaniu przyległego układu dróg. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazującym możliwość dojazdu do drogi poprzez skręcanie w prawo na następnym skrzyżowaniu Znaki wskazujące sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu umieszcza się łącznie ze znakiem B-21, a znaki wskazujące sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu samodzielnie przed skrzyżowaniem, na którym rozpoczyna się trasa objazdowa. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazującym możliwość dojazdu do drogi poprzez skręcanie w lewo na następnym skrzyżowaniu. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazującym trasę objazdu w prawo w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazującym trasę objazdu w lewo w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu. Przykłady zastosowania znaku B-21 ze znakami F-7 pokazano na rysunkach od 3. 2. 22. 4. do 3. 2. 22. 1. Znak B-21 w postaci świetlnej może być stosowany na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Znak włączany jest automatycznie przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.

Co z niego wynika? Znak zakazujący skrętu w lewo powinien być ustawiony przynajmniej na 50 metrów przed skrzyżowaniem. Zaleca się, żeby był on powtórzony dodatkowo bezpośrednio przed skrzyżowaniem. Ustawienie znaku odpowiednio wcześniej pozwala kierowcy zawczasu dowiedzieć się, że nie może on wykonać danego manewru. Znak przy skrzyżowaniu pełni funkcję uzupełniającą. Sąd nie uznał jednak argumentacji kierowcy. Uznał, że brak znaku ustawionego na 50 metrów przed skrzyżowaniem nie zwalnia go z obowiązku zastosowania się do znaku tuż przed krzyżówką. Słupski kierowca nie dał jednak za wygraną i odwołał się do sądu okręgowego. Tym razem sędzia podzielił jego argumentację. W konsekwencji kierowca nie musi płacić mandatu w wysokości 200 zł.