Legislacja

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie homologacji

4 lipca 2011

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja rozporządzenia jest związana z obowiązkiem implementacji dyrektywy Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Proponowane zmiany mają na celu doprowadzenie do harmonizacji wymagań technicznych w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych dla pojazdów kategorii N1 (pojazdy zaprojektowane i wykonana do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony), O1 (przyczepy o maksymalnej masie nieprzekraczającej 0,75 tony), O2 (przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 0,75 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony).