Legislacja

Zmiany bezpiecznego przewożenia dzieci gotowe do uchwalenia

19 lutego 2015

b352b79c8a10fd69bc947c7ffa6a5a5fcd39e2f2

ca083c7e056706b01cab87b3f579a0d0281fb8ba

(513-39 i 69)

W dniach 17 i 19 lutego 2015 r. obradowała Komisja Infrastruktury. Rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3110). Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymogów bezpieczeństwa przewożenia dzieci oraz ulepszonych warunków technicznych dla fotelików bezpieczeństwa dla dzieci oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, wynikających z nowego regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych (tzw. regulamin nr 129).

W swoim sprawozdaniu Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 17 i 19 lutego 2015 r. wnosi o uchwalenie jej tekstu.