Legislacja

Zmiany dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu

30 grudnia 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Podstawowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Słowa kluczowe dopuszczenie do ruchu pojazdy