Legislacja

Zmiany oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

19 stycznia 2006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej. Akt obowiązuje z dniem publikacji tj. od 19 stycznia 2006 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej.