Legislacja

Zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych pojazdów

15 czerwca 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2016.858). Zmiany dotyczące m.inn. wymiarów, masy i nacisków osi pojazdu wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r.