Legislacja

Zmiany sieci autostrad i dróg ekspresowych

14 marca 2007

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Uzupełniono wykaz autostrad i dróg ekspresowych o dwa odcinki dróg ekspresowych w Warszawie: S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku Warszawa (węzeł Konotopa) – Warszawa (węzeł Lubelska), S7 – S2 (węzeł Lotnisko) – węzeł Marynarska w Warszawie. Decyzje te wynikają ze zmiany koncepcji układu dróg w Warszawskim Węźle Transportowym, które przyczynią się do stworzenia nowoczesnego węzła komunikacyjnego dla aglomeracji warszawskiej. Droga ekspresowa S2 przeniesie ruch tranzytowy na kierunku wschód – zachód poza Warszawę, zmniejszając ruch w centrum miasta. Natomiast droga ekspresowa S79 zapewni lepszy dojazd do lotniska im. F. Chopina.

Słowa kluczowe autostrady drogi ekspresowe
Źródło Dziennik Ustaw z 2007 r., Nr 35, poz. 220