Legislacja

Zmiany w czasie pracy kierowców

13 kwietnia 2007

Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury wspólnie z Komisją Pracy. Komisje obradowały nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa miała wejść w życie już 11 kwietnia. Niestety termin ten nie został dotrzymany ze względu na przedłużające się prace w Senacie. Teraz projekt ustawy o czasie pracy kierowców przejdzie od początku całą procedurę legislacyjną. Wszystko wskazuje zatem na to, że wejście w życie ustawy o czasie pracy kierowców wydłuży się o kilka tygodni. W życie 11 kwietnia weszło tylko rozporządzenie WE nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Słowa kluczowe czas pracy kierowcy