Legislacja

Zmiany w dokumentach prawa jazdy - kod 69

26 października 2015

f26728fbde14ce4d46dca1698269e366637b558c91d7219a012c1f81ca38a541f0464e7acae2cd6f

(526-82-83)

Wraca temat “tajemniczego” kodu 69. Rządowe Centrum Legislacji podało do publicznej wiadomości nowy projekt zmian w dokumentach prawa jazdy. Zmianie ulegną następujące dokumenty: prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem. I przepis uspakajający kierowców - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Także: ograniczenia lub informacje dodatkowe wynikające z kodów lub subkodów umieszczonych w prawach jazdy wydanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przez okres ważności tych uprawnień, chyba że ograniczenie w korzystaniu z uprawnień stało się bezprzedmiotowe. W sprawie “tajemniczego kodu” przypomnijmy, iż dotyczy on wyłącznie kierowców, którzy wybierają się za kierownicę po spożyciu alkoholu. To właśnie do ich dokumentów prawa jazdy zostanie dodany kod 69. Z taką adnotacją kierowca będzie musiał stosować alkolock i blokadę tę będzie musiał mieć zamontowaną w kierowanym pojeździe. Projekt znajduje się na etapie legislacyjnym uzgodnień międzyresortowych.

 

Uzasadnienie (fragment): Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) Minister Infrastruktury i Rozwoju podjął działania w celu dostosowania wzoru prawa jazdy do prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem. Inicjatywa dostosowania przepisów wynika z problemów z jakimi spotykają się obywatele posiadający ważne prawo jazdy kraju będącego wyłącznie stroną konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) gdyż ich wzór prawa jazdy jest niezgodny z konwencją o ruchu drogowym, podpisanej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) co powoduje utrudnienie w ruchu międzynarodowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że osoby takie nie mogą uzyskać międzynarodowego prawa jazdy niezbędnego do poruszania się na terytorium kraju honorującego tylko prawo jazdy zgodne ze wzorem na podstawie Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).

Słowa kluczowe pijani kierowcy prawo jazdy