Legislacja

Zmiany w Komisji Infrastruktury

11 lipca 2006

Sejmowa Komisja Infrastruktury dokonała wyboru przewodniczącego Komisji. Dotychczasowy przewodniczący, poseł Bogusław Kowalski (LPR) został sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. Na przewodniczącego Komisji zgłoszono jedną kandydaturę posła Janusza Kołodzieja (LPR), który został przewodniczącym Komisji (21 głosów za, brak przeciwnych i 1 poseł wstrzymujący się). Komisja dokonała zmian w składach podkomisji stałych. Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2006 r., ze zmianami które polegały na przeniesieniu zaplanowanych posiedzeń poświęconych rozpatrzeniu rządowych projektów ustaw z lipca na sierpień, wrzesień i październik.

Słowa kluczowe Komisja Infrastruktury