Legislacja

Zmiany w opłatach za przejazd po drogach krajowych

23 października 2007

Opublikowano rozporządzenia rozporządzenie ministra transportu z 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych. Ustawodawca zmienia zapisy w sprawie umieszczenia winiety w pojeździe; zwrotu kwot za niewykorzystaną opłatę roczną, wzory karty opłaty półrocznej. Wejdzie w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 listopada 2007 r., z wyjątkiem par. 1 pkt 5-7, które wchodzą w życie 6 grudnia 2007 r.