Legislacja

Zmiany w rejestrze przedsiębiorców prowadzących osk

1 września 2011

W życie wchodzi nowela ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wynikająca z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. W rozdziale “Centralna ewidencja pojazdów” ustawodawca wprowadził zmiany dotyczące: rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; ewidencji działalności gospodarcze w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców; rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.