Legislacja

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

Autor: PRAWO DROGOWE

28 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zmianie ulega akt z 19 grudnia 2002 r. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy o transporcie drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1099a

Źródło PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1099a