Legislacja

Zmiany w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu

19 września 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Projekt przygotowano - jak to czytamy w uzasadnieniu - w związku z potrzebą:

1.dostosowania do ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (2014.312);

2.uwzględnia uchwały nr 116/2014 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statucie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, przez jego podpisanie,

3.wprowadzenia przepisu umożliwiającego sprawdzanie przez organ rejestrujący potwierdzenia zapłaty akcyzy i poświadczenia zgłoszenia celnego przed rejestracją pojazdu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – stosownie do inicjatywy Ministerstwa Finansów i prowadzonych uzgodnień roboczych z MF na przełomie 2013/2014 r.,

4.wnioskami kierowanymi do MIiR o uzupełnienie niektórych przepisów.