Legislacja

Zmiany w systemie teleinformatycznym rejestracji pojazdów

12 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2016.488). Nowela wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Obejmuje ona m.inn. takie zmiany jak: nowe brzmienie “bazy danych”, “systemu teleinformatycznego rejestracji”; instrukcji rejestracji; wzoru zawiadomienia o wszczęciu wyrejestrowania i inne.