Legislacja

Zmiany w szczegółowym zakresie działania MTBiGM

12 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.