Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

8 sierpnia 2011

Opublikowano i wchodzi w życie z dniem publikacji ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela dotyczy m.inn.: kontroli ruchu drogowego przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego; prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów; przystanków na dworcach; zadań ITD.; organów wykonujących zadania ITD.; o inspektorach (zatrudnienie, szkolenie, kursy specjalistyczne; umundurowanie, odznaka; legitymacja); uprawnieniach inspektorów; nakładanie oraz pobieranie kar pieniężnych oraz grzywien; o kontrolowanych; o ewidencji obowiązującej podczas kontroli; o ewidencji kierowców i pojazdów.